EMNİYET ÜRÜNLERİ

SIEMENS

///////// Emniyet Ürünleri //

PILZ EMNİYET ÜRÜNLERİ

// EĞİTİM //

PROGRAMLAMA

TÜM MAKİNELERİ AKILLI YAPAN YAZILIM

YERLİ ve MİLLİ

// RİSK DEĞERLENDİRMESİ //

BİZİM GÖZÜMÜZLE BAKIN!

LOTO, EKED

// GİZLİ RİSKLER //

UZAKTAN İZLEMEYİN!

// UYGUNLUK DOĞRULAMA //

CE MARKALAMA HİZMETLERİ

Manyetik Kapı Switchleri

YERLİ ve MİLLİ

Neden Biz?

Sağlam Danışmanlık ve Emniyetli Endüstriyel Otomasyon Dünyasına Hoşgeldiniz!

Devrim

Endüstri 4.0, dördüncü sanayi devrimi ile modern ve akıllı teknolojiyi kullanmakta, geleneksel üretim modellerini endüstri uygulamalarına uyarlayarak halen devam eden otomasyon uygulamalarıdır.

Büyük ölçekli makineden küçük çaptaki makinelere kadar iletişimi (M2M) ve Nesnelerin interneti (IoT) bu kapsamda yoğunlaşarak kullanılmaktadır.

Artan otomasyon ile gelişmiş iletişimin kendi kendini izleme ve insan müdahalesine gerek kalmadan sorunları analiz edip, teşhis edebilen akıllı makinelerin üretimi için entegre edilmiş kaçınılmaz bir durumdur.

Ancak makine ve sistemlerin insanlar ile birlikte halen emniyetli çalışması bu devrimin 4. aşamasında çok daha fazla önem kazanmıştır.

Gelişim

Endüstride, teknoloji ile değişikliğe uğrayan makine türlerinin 2006/42/AT Makine Direktifinin Emniyet kurallarına göre özelliklerini, yeni üretilen makinalara geliştirerek geçirmesi! 

Bu makinaların az tehlike veya tehlikeli endüstriyel ortamlarda, proses süreçlerinin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda artarak kullanılması ve belirli endüstriler tarafından egemen hale gelmesi veya yok olması sürecidir.

Onaylama

Makine ve Sistemin ihtiyaç duyduğu ve kabul edilebilir risk içermeyen çalışma koşullarının doğrulanması çok önemlidir!

Emniyetli ve verimli çalışma prensibine dayalı endüstriyel ortamların, uzmanlık gerektiren bir yaklaşım ile doğrulanması en doğru tercih olacaktır.

Emniyet sisteminin doğrulanması yapılmayan üretim hatlarında bir kazanın meydana gelmemesi beklenmez!

İyileştirme

İyileştirme, makine emniyetinde riskleri ortadan kaldırmak, azaltma ve katma değer yaratmayan faaliyetleri ortadan kaldırmak olarak değerlendirilebilir.  Emniyetli ve güvenli çalışmayı artıracak konularda yapılacak geliştirme çalışmaları önemlidir.

Yatırımlarınız, emniyetli çalışma ile mutlaka karşılığını alacağını unutmayın!

//ÜRÜNLERİMİZ

İşyeriniz için Emniyetli ve Verimli Çözümler!

Her zaman olduğu varsayılır, yalnızca olmadığı zaman gerçekten fark edilir:

EMNİYET.

İnsanları korumak, makinelerin emniyetli çalışması ve çevreyi koruması emniyetin önceliğidir.

Sanayileşmenin başladığı ilk günlerde daha fazla ve devamlı üretmek ilk öncelikti. 

Ancak günümüzde aksine dikkatler eşit olarak üretim sürecinin verimliliği ile kişinin emniyet ve güvenliğine odaklanmaktadır.

Bu nedenle güncel normatif ve teknik ilkelerin eklenmesi ile konunun önemli bir kısmı da emniyet ve ekonomik arasında sayısız ilişki kurulması gerekliliğini vurgulamaktadır.

Eğer emniyet en baştan dikkate alınır ve doğru boyutlandırılırsa, yüksek kabul görme ve doğal olarak verimli işleyişe neden olacaktır.

UZMANLIĞIMIZ İLE İŞ KAZLARINA İZİN VERMİYORUZ!

MAKİNE EMNİYETİNİN ÖNCÜ MARKALARI
REVOlution ÇATISI ALTINDA

 

//HİZMETLERİMİZ

Uzmanlığımız ile işletmenizdeki gizli risklerinizin fark edilmesini ve emniyetli çalışmanızı sağlarız.

plus-circle

Risk Değerlendirmesi

plus-circle

Emniyet Sistem Tasarımı

plus-circle

Emniyet Sistem Entegrasyonu

plus-circle

Emniyet Sistemi Doğrulaması (PAScal, Sistema)

plus-circle

Uluslararası Uygunluk Değerlendirmesi

plus-circle

CE işaretleme

plus-circle

Kilitleme Etiketleme Sistemi (LOTO)

plus-circle

Emniyet Sensörlerinin Denetimi (ESPE)

                                             


Endüstriyel tesislerde ve işyerlerindeki tehlikeli, ağır ve zor işleri yapan makinalar insanların bu süreçteki işlerini kolaylaştırmaktadır.

Ancak bu makinaların risklerini göz ardı etmek mümkün değildir.

Bu amaçla, EN ISO 12100 standardı, makine emniyeti ve sistemin güvenirliği üzerine Avrupa standartları ile uyumluğunu sağlamak amacıyla, tasarımcıların imalatçıların ve diğer ilgili kuruluşların temel güvenlik kurallarının yorumlamalarına için yardımcı olmak gayesi ile yapılmıştır.

Risk değerlendirmesi ile makina ve sistemlerde emniyetli ve güvenilir bir şekilde  çalışabiliriz.

                                             


Makinelerin Emniyet Sistemleri, Emniyet Otomasyonu konusunda uzman kişiler tarafından tasarlanmalıdır.

Tasarım aşamasında, emniyet fonksiyonları sağlamak için atanmış makine kontrol sistemlerinin parçaları için geçerli bir güvenlik standardı olan EN ISO 13849-1 dikkate alınmalıdır. 

Emniyet sistemi tasarlanmasına müteakip, ihtiyaç duyulan PL Perfomans seviyesinin doğrulanması için EN ISO 13849-2 dikkate alınması gerekn diğer bir standart.

                                             

Makine Emniyeti Uzmanlarının işletmelere yönelik hazırladığı, anlaşılır ve basit örneklemeler ile zenginleşen eğitimleri sayesinde, çalışanların bu konuda farkındalıklarının arttırılması sağlanabilir.

Unutulmamalıdır ki, 

Riskler genelde görecelidir, kişiye göre ve kültüre göre değişebilir! Ancak sonuçları ise herkese ve her kültüre göre aynıdır! 

Tümünü Gör
blog img
//01.04.2021
Makine Eğitimi Eğitimi

Emniyet Kültürü Eğitimle

blog img
//16.03.2021
Makinenizin Uygunluğunun Doğrulaması

Üretim Hatlarında Makine Emniyeti ve CE yeterliliği neden önemli?

blog img
//21.01.2021
Dijitalleşiyoruz!

Hayatımıza yeni giren IoT kavramı ve 4. Endüstri Devrimi

//İletişim

Gelin birlikte daha güvenli bir iş ortamı yaratalım.