01 Makine Emniyeti Eğitimleri 02 Risk Değerlendirme Eğitimleri 03 Kilitleme-Etiketleme Eğitimi (LOTO-EKED) 04 Emniyet Hesaplama Yazılımları Eğitimi 05 Emniyet Cihazları Programlama Eğitimi

//Risk Değerlendirme Eğitimleri

Risk Değerlendirme Eğitimleri


Profesyonel gelişim ile daha fazla başarı için eğitim kurslarımızın içerik ve yapısı kişisel yeterliliğinize giden yolunuz için optimum olmak üzere tasarlanmıştır.


6331 sayılı yasaya göre risk tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme olasılığı olarak tanımlanmıştır. 

Risk Analizi, Bir işletmenin yaptığı faaliyetler sırasında olması muhtemel potansiyel tehlikelerin tanımlanarak, bunlara ilişkin risklerin kıymetlendirilmesi ve böylece gerçekleşmesi beklenen ve muhtemel risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların tümüdür.

Risk analizi yapılırken tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.

Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir.

Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir.

Risklerden korunma yöntemleri;

6331 sayılı yasada risklerden korunma yöntemleri aşağıda sıralandığı gibidir.

Risklerden kaçınmak.

Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.

Risklerle kaynağında mücadele etmek.

İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek,

Özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.

Teknik gelişmelere uyum sağlamak.

Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.

Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek.

Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.

Çalışanlara uygun talimatlar vermek.


Makine emniyeti ve otomasyonun her aşamasını kapsayan ileri personel eğitimleri ile uzmanlaşın! 


Eğitimlerimiz ile birlikte gelişelim, birlikte kazanalım.
Başvurunuzu iletin, en kısa sürede sizi arayalım.

//İletişim

Gelin birlikte daha güvenli bir iş ortamı yaratalım.