Endüstriyel tesislerde ve işyerlerindeki tehlikeli, ağır ve zor işleri yapan makinalar insanların bu süreçteki işlerini kolaylaştırmaktadır.

Ancak bu makinaların risklerini göz ardı etmek mümkün değildir.

Bu amaçla, EN ISO 12100 standardı, makine emniyeti ve sistemin güvenirliği üzerine Avrupa standartları ile uyumluğunu sağlamak amacıyla, tasarımcıların imalatçıların ve diğer ilgili kuruluşların temel güvenlik kurallarının yorumlamalarına için yardımcı olmak gayesi ile yapılmıştır.

Risk değerlendirmesi ile makina ve sistemlerde emniyetli ve güvenilir bir şekilde  çalışabiliriz.

                                             


Makinelerin Emniyet Sistemleri, Emniyet Otomasyonu konusunda uzman kişiler tarafından tasarlanmalıdır.

Tasarım aşamasında, emniyet fonksiyonları sağlamak için atanmış makine kontrol sistemlerinin parçaları için geçerli bir güvenlik standardı olan EN ISO 13849-1 dikkate alınmalıdır. 

Emniyet sistemi tasarlanmasına müteakip, ihtiyaç duyulan PL Perfomans seviyesinin doğrulanması için EN ISO 13849-2 dikkate alınması gerekn diğer bir standart.

                                             

Makine Emniyeti Uzmanlarının işletmelere yönelik hazırladığı, anlaşılır ve basit örneklemeler ile zenginleşen eğitimleri sayesinde, çalışanların bu konuda farkındalıklarının arttırılması sağlanabilir.

Unutulmamalıdır ki, 

Riskler genelde görecelidir, kişiye göre ve kültüre göre değişebilir! Ancak sonuçları ise herkese ve her kültüre göre aynıdır! 

//İletişim

Gelin birlikte daha güvenli bir iş ortamı yaratalım.