01 Makine Emniyeti Eğitimleri 02 Risk Değerlendirme Eğitimleri 03 Kilitleme-Etiketleme Eğitimi (LOTO-EKED) 04 Emniyet Hesaplama Yazılımları Eğitimi 05 Emniyet Cihazları Programlama Eğitimi

//Emniyet Hesaplama Yazılımları Eğitimi

Emniyet Hesaplama Yazılımları Eğitimi


Profesyonel gelişim ile daha fazla başarı için eğitim kurslarımızın içerik ve yapısı kişisel yeterliliğinize giden yolunuz için optimum olmak üzere tasarlanmıştır.


EN ISO 13849-1, bir risk grafiği kullanarak risk değerlendirmesi konusunu ele alır ve ayrıca yapısal ve istatistiksel yöntemlere dayalı olarak güvenlik fonksiyonlarının doğrulanması ile ilgilenir.

Amaç, riskleri azaltmak için güvenlik önlemlerinin uygunluğunu belirlemektir.

EN ISO 13849-2, EN ISO 13849-1 ile ilgili doğrulama yönünü açıklar. Dolayısıyla, birlikte, her iki standart da pratik olarak EN 62061'e eşittir (ancak aynı değildir).Bu standart kapsamında gerekli hesaplamaların yapılmasına dahil olan iş, uygun yazılımın kullanılması halinde önemli ölçüde azaltılabilir.

EN ISO 13849-1, işlevsel güvenlik için genel bir standarttır.

ISO düzeyinde benimsenmiştir ve AB içinde Makine Direktifine uyumlu hale getirilmiştir. Bu nedenle, AB içinde bir uygunluk varsayımı sağlar.

Kapsam, makinelerin elektrik, elektronik, programlanabilir elektronik, mekanik, pnömatik ve hidrolik güvenliği olarak verilmektedir.

Risk değerlendirmesi / risk analizi Riskler, bir risk grafiği yardımıyla EN ISO 13849-1'de değerlendirilir.

Değerlendirilen kriterler, yaralanmanın ciddiyetini, riske maruz kalma sıklığını ve riskten kaçınma olasılığını içerir.

Değerlendirmenin sonucu, bireysel riskler için gerekli bir performans seviyesidir (PLr).

Risk değerlendirmesinin sonraki aşamalarında, risk grafiği kullanılarak belirlenen seviyeler, seçilen risk azaltma önlemleriyle uyumlu hale getirilir.

Her sınıflandırılmış risk için, riskin oluşmasını önlemek veya riski yeterince azaltmak için bir veya daha fazla önlem uygulanmalıdır.

Performans seviyesindeki önlemin kalitesi, en azından ilgili risk için belirlenen seviyeye karşılık gelmelidir. 
Bu kaynak metin hakkında daha fazla bilgi


Makine emniyeti ve otomasyonun her aşamasını kapsayan ileri personel eğitimleri ile uzmanlaşın! 


Eğitimlerimiz ile birlikte gelişelim, birlikte kazanalım.
Başvurunuzu iletin, en kısa sürede sizi arayalım.

//İletişim

Gelin birlikte daha güvenli bir iş ortamı yaratalım.